Archív - zvoľte dátum

Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: A. Serečinová, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

Piatok 16.02.2018, Konvergencie - Úvod do festivalu patrí už tradične komorným koncertom - pozrieme sa na to aký program prinášajú tentokrát (18.2. a 21.2. vo Veľkom koncertnom štúdiu SRo)/ Filharmonický zbor vystúpi na večernom koncerte s dielom Giacoma Pucciniho/ Nedeľný organový koncert vo filharmónii prednesie Wolfgang Capek; Poslucháči môžu získať aj počas dnešného vysielania voľné vstupenky na spomínané podujatia.