Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: P. Zagar, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

Konvergencie - Úvod do festivalu patrí už tradične komorným koncertom - pozrieme sa na to aký program prinášajú tentokrát (18.2. a 21.2. vo Veľkom koncertnom štúdiu SRo)/ Filharmonický zbor vystúpi na večernom koncerte s dielom Giacoma Pucciniho/ Nedeľný organový koncert vo filharmónii prednesie Wolfgang Capek; Poslucháči môžu získať aj počas dnešného vysielania voľné vstupenky na spomínané podujatia.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 1.03. 10:00
  • Utorok 2.03. 10:00
  • Streda 3.03. 10:00
  • Štvrtok 4.03. 10:00
  • Piatok 5.03. 10:00
  • Pondelok 8.03. 10:00
  • Utorok 9.03. 10:00