Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Historia Magistra Vitae - Rádio Devín

Aj keď preklad názvu tejto obľúbenej relácie znamená, že história je učiteľkou života, tak treba zdôrazniť, že dejinné udalosti sa nikdy neriadili touto sentenciou, keďže politikmi, či aspoň poradcami politikov, málokedy bývali historici, ktorých znalosti by mohli ponúknuť najlepšie riešenie spletitých spoločenských problémov či konfliktov. Relácia reflektuje, analyzuje a s odstupom komentuje zásadné udalosti minulosti s ohľadom na ich podprahový odkaz pre súčasníka.

Od feburuára 2019 opäť vysielame nové časti relácie. Cyklus sa strieda s reláciou "Stratení v čase".

Archív starších relácií nájdete tu.

Historia magistra vitae (R)

Peter Turčík: Mestské štáty a republiky - Benátky / Res publica est res populi – čiže štát je vecou ľudu – takto voľne preložené definoval Cicero štát ako vec verejnú. A tento citát, ktorý nájdeme v Prvej knihe Cicerónovho diela De re publica pokračuje dôležitým dodatkom: Ľud je zoskupenie väčšieho množstva ľudí, združujúcich sa na základe dohodnutého právneho poriadku a spoločného prospechu. Republiky v rôznej podobe jestvovali už od staroveku v Grécku a Ríme. Jedinečným príkladom republikánskeho zriadenia, ktoré nadväzovalo na tradíciu antického Ríma sú Benátky. A práve spôsob spravovania tohto najprv mesta a potom štátu , bude témou ďalšieho pokračovania magazínu o dejinách.základe dohodnutého právneho poriadku a spoločného prospechu. Republiky v rôznej podobe jestvovali už od staroveku v Grécku a Ríme. Jedinečným príkladom republikánskeho zriadenia, ktoré nadväzovalo na tradíciu antického Ríma sú Benátky. A práve spôsob spravovania tohto najprv mesta a potom štátu , bude témou ďalšieho pokračovania magazínu o dejinách.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum