Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina - Východ

Štvrtok 7.11.2019, Psie záprahy (mushing) a ich disciplíny; hostia v štúdiu: Gabriela Artimovičová Hockicková a Tomáš Hockicko, moderuje M. Talavašek