Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina - Východ

Utorok 26.11.2019, téma : Národná linka pre ženy zažívajúce násilie, hostka: vedúca linky Mária Viteková. Moderuje Andrea Feciková