Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Piatok 22.09.2017, L. Miterková - Centrum pedag.-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach, téma kontatovej besedy - šikanovanie, kyberšikanovanie, agresivita u detí a mládeže,..