Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, utorok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina - Východ

Utorok 28.11.2017, Mgr.Monika Hricová, PhD. z Katedry psychológie FF UPJŠ, téma : reč tela /vedomé gestá, význam signálov nášho tela