Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, utorok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina - Východ

Streda 29.11.2017, Marek Ilenin - riaditeľ n.o. Relavant, Marcela Spišáková - soc. pracovníčka, kontaktová beseda, téma: Podpora mladých a núdznych v meste Prešov očam Relevant n.o.