Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina - Východ

Utorok 16.01.2018, Milada Ivanková - bylinkárka a zberateľka tradičných ľudových receptov a ručnýc prác, kontaktová beseda