Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, utorok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina - Východ

hostia: MUDr. R. Hill - medicínsky riaditeľ siete polikliník ProCare a siete nemocníc Svet zdravia, J. Zbyňovský - ved. odb. zdravotníctva PSK - kontaktová beseda, téma: nezaradenie Nemocnice vo Svidníku na zoznam urgentných príjmov 1.stupňa, nedostatok atestovaných lekárov pri pôrodoch

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 25.01. 10:08
  • Piatok 29.01. 10:08
  • Piatok 5.02. 10:08
  • Piatok 12.02. 10:08
  • Piatok 19.02. 10:08