Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, utorok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina - Východ

PhDr.Elena Mišoššayová, CSc, košické pracovisko AchÚ SAV Nitra,Mgr.Martin pritáš, odb.radca KPÚ v KE, Mikuláš Takács, starosta obce Zemplín, téma : archeologický výskum na Zemplíne

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Utorok 19.01. 10:08
  • Piatok 22.01. 10:08
  • Pondelok 25.01. 10:08
  • Piatok 29.01. 10:08
  • Piatok 5.02. 10:08
  • Piatok 12.02. 10:08
  • Piatok 19.02. 10:08