Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina - Východ

Streda 17.01.2018, PhDr.Elena Mišoššayová, CSc, košické pracovisko AchÚ SAV Nitra,Mgr.Martin pritáš, odb.radca KPÚ v KE, Mikuláš Takács, starosta obce Zemplín, téma : archeologický výskum na Zemplíne