Logo Galérie Slovenského rozhlasu pre desktopy Logo Galérie Slovenského rozhlasu pre mobily

ART BRUT v krajinách V4

ART BRUT v krajinách V4

Neškolený výtvarný prejav sa dostal z periférie do centra pozornosti umelcov a historikov umenia koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Dovtedy okrajové formy umenia prírodných národov, ľudového, naivného umenia, umenia outsiderov, psychicky handicapovaných či detí, ktoré spájala absencia výtvarného školenia a spontánnosť tvorby, sa stali inšpiračným zdrojom pre mnohé smery a umelecké programy a sú nimi dodnes. Tvorba neškolených autorov sa začala prezentovať na výstavách, často v paralelách s profesionálnou scénou, začali vznikať prvé špecializované zbierky.

Jean Dubuffet, autor pojmu ART BRUT a obhajca neškoleného výtvarného prejavu, spolu s Antoni Tapièsom a André Bretonom založili v roku 1945 Spoločnosť pre pôvodné umenie a vybudovali zbierku neškolených autorov (Collection de l´art brut v Lausanne). Nevyčleňovali pritom izolovanú kategóriu umenia duševne chorých a relativizovali pojem „normálnosti“. ART BRUT vnímali ako „pôvodné, prirodzené umenie, v ktorom sa schopnosť invencie a tvorby, ktorá existuje v každom človeku... a prejavuje sa celkom bezprostredne, bez zámernosti“. Prieniky medzi neškoleným prejavom a profesionálnou scénou boli koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia živé a prispeli k integrovaniu a kanonizovaniu niektorých autodidaktov (Henri Rousseau, Tivadar Kostka Csontváry, Adolf Wölfli a i.).

Aktuálna výstava ART BRUT v krajinách V4 mapuje tento fenomén na Slovensku, v Čechách, v Poľsku a v Maďarsku. V jednotlivých krajinách organizátor projektu Antonín Krejčíř, riaditeľ Kunštát PRO FUTURO o.p.s. oslovil odborníkov z radov teoretikov, výtvarníkov či terapeutov, ktorí sa ľuďom s neškoleným prejavom venujú, s cieľom vytvoriť reprezentatívny výber diel. Za Slovensko ho zo súkromných archívov, OZ Krídla a Ústavu Karola Matulaya pripravili výtvarníci Vladimír Kordoš s Dušanom Nágelom. Okrem autorských prác vybraná kolekcia po prvýkrát predstavuje metodiku práce s neškolenými autormi. Na Slovensku art brut nepriamo nadväzuje aj na dlhú tradíciu tzv. insitného umenia (autor pojmu Štefan Tkáč), ktoré bolo v medzinárodných kontextoch pravidelne, od 60. rokov 20. storočia prezentované na trienále v Slovenskej národnej galérii. Za českú stranu kolekciu diel pripravili Atelier KreAt v Brne a Atelier Radostné tvorby v Prahe. Maďarský výber zastupuje budapeštianska galéria Art Brut (BAB), ktorú spravuje Moravcsikova nadácia, diela z Poľska pripravili Stacja Badawcza Outsider Art v Krakove, Sliezske múzeum v Katoviciach a súkromní zberatelia v Plocku.

Ako výstava ukazuje, fenomén ART BRUT zastrešuje širokú škálu výtvarných názorov a prístupov bez možnosti jednoduchej kategorizácie, pretože sa jej zo svojej povahy vzpierajú. Ich podstatnou črtou je veľká miera autenticity a originality autorských rukopisov. Na vystavené diela sa dá nahliadať z pohľadu histórie umenia, arteterapie či psychiatrie, pre aktuálnu výstavu sme ako ťažiskový zvolili výtvarný prístup s dôrazom na kvalitu diel a môžu tak byť inšpiráciou pre svet profesionálnej scény aj pre diváka.

Daniela Čarná, Vladimír Kordoš


Výstava sa koná pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a primátorky mesta Brna Markéty Vaňkovej.

Projekt je financovaný Medzinárodným vyšehradským fondom.

15. 9. je Galéria Slovenského rozhlasu zatvorená.

Organizátor:
www.artbrutbrno.art
www.kreatbrno.art

Viac informácií o autoroch:
Medialóny slovenských autorov >>
Medialóny českých a moravských autorov >>
Medailóny maďarských autorov >>Sprievodné podujatia

 • streda, 30.8.2023 o 17:00: vernisáž výstavy, Galérie SRo, Mýtna 1, Bratislava
 • streda, 30.8.2023 od 9:00 do 16:00 - medzinárodná konferencia, Śtúdio 5, program a registrácia: ART BRUT - Združenie Krídla (kamiseminar.sk)
 • štvrtok 31.8.2023 od 9:00 do 15:00: workshopy, program a registrácia: ART BRUT - Združenie Krídla (kamiseminar.sk)
 • streda, 6.9.2023 o 16:00: kurátorský sprievod výstavou s Vladimírom Kordošom a Dušanom Nágelom, vstup voľný
 • streda, 6.9.2023 o 17:00: premietanie dokumentu Ľubomíra Štecka "Drsne a nežne", Štúdio 5, vstup voľný
 • streda, 13.9.2023 o 16:00: kurátorský sprievod výstavou s Vladimírom Kordošom a Dušanom Nágelom, vstup voľný
 • streda, 13.9.2023 od 17:00 do 19:00:
  1. prednáška "Daniel Horák v našom tvorivom spoločenstve", (Vladimír Kordoš, Dušan Nágel, Ján Šuba),
  2. prednáška "Metodika letných výtvarných sústredení na Schaubmarovom mlyne v Pezinku" (Vladimír Kordoš, Dušan Nágel, Ján Šuba), Štúdio 5, vstup voľný
 • streda, 20.9.2023 o 16:00: kurátorský sprievod výstavou s Vladimírom Kordošom a Dušanom Nágelom, vstup voľný
 • streda, 20.9.2023 o 17:00: premietanie dokumentu Ľubomíra Štecka "Drsne a nežne", Štúdio 5, , vstup voľný

Mediálne výstupy

ART BRUT v krajinách V4

ART BRUT v krajinách V4

Trvanie: 31.8.-22.9.2023

Miesto: Galéria Slovenského rozhlasu

Autor projektu: Antonín Krejčíř

Kurátori: Vladimír Kordoš, Dušan Nágel (SK), Antonín Krejčíř, Vladimír Drábek, Jaromír Typlt (CZ), Zsuzsi Kardos, Lájos Simon (HU), Grażyna Borowik, Andrzej Kwasiborski (PL)

Odborná spolupráca: Eva Janíková

Manažér výstavy: Ivan Jančár