Logo Galérie Slovenského rozhlasu pre desktopy Logo Galérie Slovenského rozhlasu pre mobily

O Galérii

O Galérii Slovenského rozhlasu

Budova Slovenského rozhlasu, ktorú navrhol Štefan Svetko v spolupráci so Štefanom Ďurkovičom a Barnabášom Kisslingom v 60. rokoch 20. storočia, bola dokončená v roku 1983 a od 27. marca 1985 sa z nej pravidelne vysiela. Táto významná architektonická stavba neskorej moderny, v tvare obrátenej pyramídy, je nositeľkou titulu Stavba storočia na Slovensku v kategórii Spoločenské stavby z roku 2001. V roku 2017 bola vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku. Na jej prízemí, vo verejne prístupnej časti budovy, sa okolo vnútorného átria nachádza veľkoryso koncipovaný priestor Galérie Slovenského rozhlasu, z ktorého sa vstupuje do koncertných sál. Využitie potenciálu a jedinečného genia loci priestoru je zaväzujúcou výzvou. Víziou je oživiť toto miesto kvalitnými výstavnými titulmi a z galérie vybudovať živý priestor stretávania sa pri umení, diskusiách a vzdelávaní pre záujemcov o umenie, dospelých aj deti.

stavba Slovenského rozhlasu

Foto: archív RTVS

Galéria v rozhlase dlhé roky tvorí doplnkovú súčasť jeho činnosti. Popri unikátnej koncertnej sále s jedinečnou akustikou či nahrávacích štúdiách, sa môže stať jednou zo vstupných brán či mostov k budovaniu vzťahu k vizuálnemu umeniu aj k inštitúcii rozhlasu a jeho budove, ktorá patrí k ikonám Bratislavy. V duchu nadčasovej idey Štefana Svetka sa už pri samotnom vstupe do budovy stávame súčasťou umeleckého diela. On sám jej možnosti symbolicky prirovnal k malému Guggenheimovmu múzeu, centru určenému pre syntézu rôznych druhov umení. Našou snahou je prispievať k napĺňaniu tejto vízie.


História

Galéria Slovenského rozhlasu má na čo nadviazať. Prvou zásadnou výstavou, ktorá sa v jej priestoroch konala bola výstava Nový slovenský obraz v rámci Dní novej slovenskej hudby v roku 1988, v koncepcii Zuzany Bartošovej. Ešte predtým sa tu konalo niekoľko výstav vo vstupnom vestibule budovy, napríklad IN-formácie Petra Rónaia (1988). V tomto roku sa uskutočnila aj výstava Slovenská fotografia 80. rokov vo výbere Aurela Hrabušického a Václava Maceka a v roku 1990 výstava v rámci festivalu Nová slovenská hudba Interpretácie a re-interpretácie, v kurátorskej koncepcii Jany Geržovej. V nasledujúcom období sa tu konala výstava Pocta Johnovi Cageovi vo vestibule rozhlasu (1992, organizátor Jozef Cseres a Svätozár Ilavský), aj niekoľko kvalitných výstav v rámci Mesiaca fotografie (World Press Photo, 1993; Britská dokumentárna fotografia 1983-1993, 1994; Obraz a znak, 1997; Súčasná lotyšská fotografia, 1998; Ian Patrick: Denník mimozemšťana, 1999; Slovenskí absolventi FAMU, 2000).

budova Slovenského rozhlasu

Foto: archív RTVS

V roku 2006 pri príležitosti 80. výročia založenia Slovenského rozhlasu, ktorého míľniky si môžete pozrieť aj na podstránke História RTVS 95/65 rokov, tu bola v koncepcii Kataríny Bajcurovej realizovaná sochárska expozícia diel od Jozefa Kostku, Rudolfa Uhera, Jozefa Jankoviča, Vladimíra Kompánka a Juraja Meliša, zo zbierok Slovenskej národnej galérie.


Ďalšie informácie o budove Slovenského rozhlasu

Publikácie (chronologicky)

  • Čomaj, Ján: Architekt Svetko. Spomienky z nepokojných čias. Nepokojné úvahy o súčasnosti. Bratislava : Magma, 1998.
  • Dulla, Matúš – Moravčíková, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava : Slovart, 2002.
  • Hertha, Hurnaus – Konrad, Benjamin – Novotny, Maik: Eastmodern. Architecture and design of the 1960s and 1970s in Slovakia. Wien, New York : Spinger, 2007.
  • Topoľčanská, Mária: Slovenský rozhlas v Bratislave: medzi techno-utópiou a distopiou. In: Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20.storočia Slovenska. Bratislava : Slovart, 2013.
  • Bekeš, Štefan: Prečo pyramída. Bratislava : Spektrum STU, 2018.
  • Norberg-Schulz, Christian: Genius loci. Krajina, místo, architektura. Praha : Dokořán, 2010.

Texty a relácie