Logo Galérie Slovenského rozhlasu pre desktopy Logo Galérie Slovenského rozhlasu pre mobily

Cez vesmír hľadíme na seba

Cez vesmír hľadíme na seba

Keď som pripravoval túto výstavu, dlho som mal len pracovný názov – Vesmír. „To musíš nejako vylepšiť,“ povedal mi Rudo Sikora a poslal mi 54 návrhov, ktoré prinášame v sprievodnom katalógu.

Dopadlo to však inak. Mohlo to byť asi tak pred 50 rokmi, keď som bol ako malý chlapec s rodičmi v ateliéri Václava Kautmana, o ktorom som potom asi o osem rokov písal aj svoju diplomovú prácu, a on rozprával tento vtip: Stretnú sa dvaja priatelia a jeden z nich má po všetkých stránkach úžasnú manželku. Ako si ju našiel? No, povedal som si, že dobrá gazdiná musí za pierkom aj plot preskočiť. Tak som dal za plot pierko a čakal som. Prešla prvá, druhá, tretia, štvrtá a až piata preskočila. No a toto je tá piata? Nie, toto je tá siedma.

Ospravedlňujem sa, milý pán profesor, ale ja som si nakoniec vybral návrh č. 55 – Cez vesmír hľadíme na seba – názov skvelého textu o vesmíre, ktorý pre tento katalóg napísal Samuel Kováčik. Chvíľu som sa pohrával aj s myšlienkou urobiť menší exkurz do dejín a predstaviť i tvorbu nežijúcich umelcov, ktorí sa dlhodobo alebo sporadicky (Július Koller, Juraj Meliš, Marián Mudroch, Michal Kern atď.) zaoberali tematikou vesmíru. Napokon som sa vrátil k pôvodnej myšlienke, a to predstaviť v širšom rozsahu tvorbu súčasných autorov rôznych generácií, ktorí sa téme venujú buď systematicky, alebo aspoň vytvorili rozsiahle cykly s tematikou vesmíru. Rudo Sikora, Stano Filko, Ján Zoričák a Sveťo Ilavský sú autori, s ktorými sa poznám desaťročia, písal som o nich, robil som s nimi viaceré výstavné projekty. K nim som prizval ešte Táňu Hojčovú, ktorej fotografickú tvorbu už dlhšie poznám, ale ešte sme spolu priamo nespolupracovali. Verím, že po výstavách v Galérii Slovenského rozhlasu Ľudské bytosti, Sedem hlavných hriechov/Sedem cností zaujme aj výstava Cez vesmír hľadíme na seba a bude pútavým putovaním nesmiernym vesmírom a nekonečným ľudským duchom.

Ivan Jančár

K výstave je publikovaný katalóg: Jančár, Ivan, ed.: cez vesmír hľadíme na seba. Bratislava : RTVS, 2022, ISBN 978-80-974289-0-7.


Sprievodné podujatia

  • vernisáž: utorok 28. 6. 2022 o 17:00

  • štvrtok 14. 7. 2022 o 16:00: kurátoský sprievod výstavou s Ivanom Jančárom

Mediálne výstupy

Exodus

Cez vesmír hľadíme na seba

Trvanie: 29. 6. 2022 – 9. 9. 2022

Miesto: Galéria Slovenského rozhlasu

Kurátor: Ivan Jančár

Vystavujúci autori: Stano Filko, Táňa Hojčová, Svetozár Ilavský, Rudolf Sikora, Ján Zoričák