Logo Galérie Slovenského rozhlasu pre desktopy Logo Galérie Slovenského rozhlasu pre mobily

NE(S)PÚTANÍ

NE(S)PÚTANÍ

Vždy ma mimoriadne zaujímali autori, ktorí boli nespútaní1 dobou či konvenciami, zvádzali zložité vnútorné boje alebo celkom spontánne tvorili. Na druhej strane som nikdy nemal rád prvoplánové provokácie, ktorých cieľom bolo len upútať pozornosť. Keďže som celý život prežil s výtvarníkmi, viem, aké zložité je vytvárať skutočné umelecké diela a ostať verný svojmu presvedčeniu, s akou neochvejnosťou si musia stáť za svojím vnútorným presvedčením – často dlhé roky bez výraznejšej podpory, bez materiálneho zázemia, životných istôt. Na túto výstavu som si vybral šiestich autorov s rôznymi osudmi a diametrálne odlišnými výtvarnými programami. U každého z nich som presvedčený o výraznej autenticite tvorby. Pritom pre mňa nebolo dôležité, či niekto odišiel za naplnením svojich túžob ďaleko do cudziny, alebo tvoril len v menšej lokalite. Rovnako mi nezáležalo na veku, postavení v umeleckom svete či na úspechoch dosiahnutých na veľtrhoch s výtvarným umením. Vybral som Petra Kalmusa, Otisa Lauberta, Stana Černého, Erika Bindera, Ildikó Pálovú, Andreja Dúbravského a Jána Bátoreka. Ako sa tak teraz pozerám na roky narodenia týchto umelcov a umelkyne (1946, 1953, 1956, 1974, 1982, 1987 a 1989), generačne je to celkom pekne rozložené. Samozrejme, každý by mohol vybrať niekoho iného. Pôvodne som plánoval každému venovať rovnaký priestor, ale dopadlo to trocha inak. Andrej Dúbravský chcel vystaviť menej obrazov, a tak sa po mojom návrhu rozdelil o svoj priestor s Jánom Bátorekom.

Výstavu sme začali pripravovať ešte minulý rok a 5. júna tohto roku sme sa dozvedeli nesmierne smutnú správu. Vo veku 49 rokov nás navždy opustil jedinečný výtvarník a skvelý človek Erik Binder. Preto sme sa rozhodli venovať túto výstavu jeho pamiatke a pripravili sme aj rozsiahlejšiu kolekciu jeho diel. Za pomoc pri realizácii výstavy srdečne ďakujem všetkým autorom a mojim spolupracovníkom.

Ivan Jančár


Sprievodné podujatia

  • utorok, 3.10.2023 o 17:00: vernisáž výstavy, Galérie SRo, Mýtna 1, Bratislava

Mediálne výstupy


NE(S)PÚTANÍ

NE(S)PÚTANÍ

Trvanie: 3. 10. 2023 – 24. 11. 2023

Miesto: Galéria Slovenského rozhlasu

Kurátor projektu: Ivan Jančár

Vystavujúci autori: Ján Bátorek, Erik Binder, Stano Černý, Andrej Dúbravský, Peter Kalmus, Otis Laubert, Ildikó Pálová