Logo Galérie Slovenského rozhlasu pre desktopy Logo Galérie Slovenského rozhlasu pre mobily

Nikdy nevystavené

Nikdy nevystavené

Vždy ma lákalo prepájanie starého, moderného a súčasného umenia, objavovanie diel, ktoré nie sú známe laickej, ale ani odbornej verejnosti. Táto mágia nepoznaného mala pre mňa osobité čaro. Na minulej výstave Zabudnutí, odídení, odmlčaní... sme v Galérii Slovenského rozhlasu predstavili diela autorov, ktorých tvorba je mimoriadne kvalitná, ale z rôznych príčin ostali zabudnutí. Či už z dôvodu predčasnej smrti, emigrácie, dlhoročného zákazu vystavovania, zámerného nekomunikovania alebo kvôli venovaniu sa inej ako umeleckej činnosti. Teraz sme sa rozhodli predstaviť výnimočné diela starého a súčasného umenia, ktoré neboli vystavené ani publikované a ani sa nenachádzajú v zbierkach štátnych inštitúcií. V nich je to úloha kustódov zbierok a kurátorov, aby ich prezentovali na verejnosti. Viem o viacerých zbierkach starého umenia, z ktorých mnohé diela ostávali chránené v súkromí, a podarilo sa mi z nich na túto výstavu zozbierať mimoriadne zaujímavú kolekciu starého umenia od neskororománskeho umenia až po 19. storočie. Vždy som staré umenie nesmierne obdivoval, najbližšie som mal k románskemu umeniu, fascinovala ma gotika, ale mal som rád aj barok a renesanciu. Umenie 19. storočia mi však už bolo trochu vzdialenejšie. Nikdy som sa mu však profesionálne nevenoval a vo svojej odbornej dlhoročnej práci som sa zameriaval na moderné a súčasné vizuálne umenie, ktoré je na výstave taktiež výrazne zastúpené. Preto som si dovolil požiadať o odbornú spoluprácu pána doktora Martina Šugára, ktorý napísal odbornú štúdiu do katalógu a je spolukurátorom výstavy.

Zároveň si uvedomujem, ako málo výstav starého umenia je vidieť v slovenských galériách. V novootvorených, prekrásne zrekonštruovaných priestoroch Slovenskej národnej galérie sme mali možnosť vzhliadnuť viacero zaujímavých konfrontácií starých majstrov so súčasnými slovenskými autormi. Naša výstava takéto porovnávacie ambície nemá. Jej prvoradým záujmom je ukázať diela nepoznané, nevystavené. Zaiste sa nám môže stať, že niekto príde s výstrižkami novín, ktoré budú staré viac ako 50 rokov, a ukáže nám reprodukciu niektorého vystaveného diela. Snažili sme sa, aby sa niečo také neprihodilo, ale úplne vylúčiť sa to nedá. Na druhej strane si uvedomujem aj riziko určitej subjektivity. Tomu sa už vôbec nedá vyhnúť. Mnohé súkromné zbierky poznám dosť dobre, existujú aj majitelia, ktorí žiadny svoj artefakt nechcú nikomu ukázať. Poznám sa s mnohými autormi, s ktorými môžem v útrobách ich ateliérov bádať, či by sa niečo nehodilo na takúto výstavu, a niektorých som kvôli tomu aj oslovil. Niektoré z diel som poznal roky, iné som videl práve vďaka realizácii tejto výstavy prvýkrát v živote. Bola to aj pre mňa nesmierne objavná práca.

Verím, že táto výstava bude aj inšpiráciou pre nachádzanie a prezentovanie mnohých ďalších nepublikovaných a nevystavených diel. Tých kvalitných z tohto pohľadu nie je možno až tak veľa, ale stále je čo objavovať, nachádzať a obdivovať.

Ivan Jančár

Katalóg >> (PDF, 9.4MB)


Sprievodné podujatia

  • utorok, 16.5.2023 o 17:00 - vernisáž výstavy, Galérie SRo, Mýtna 1, Bratislava
  • piatok, 26.5.2023 o 15:00 - kurátorský sprievod výstavou s Ivanom Jančárom a Martinom Šugárom

Mediálne výstupy

Nikdy nevystavené

Nikdy nevystavené

Trvanie: 17. 5. 2023 – 23. 8. 2023

Miesto: Galéria Slovenského rozhlasu

Kurátor: Ivan Jančár, Martin Šugár

Vystavujúci autori: Karol Baron, Peter Bartoš, Marián Čunderlík, Milan Dobeš, Rudolf Fila, Stano Filko, Július (Gyula) Flaché, Nataša Floreánová, František Hübel, Július Koller, Ladislav Majerský, Juraj Meliš, Roman Ondak, Zoltán Palugyay, Štefan (István) Tallós Prohászka, František Reichentál, Rudolf Sikora, Koloman Sokol, Imro Weiner – Kráľ a neznámi majstri od románskeho umenia po 19. storočie