Logo Galérie Slovenského rozhlasu pre desktopy Logo Galérie Slovenského rozhlasu pre mobily

Sedem hlavných hriechov / Sedem cností

Sedem hlavných hriechov / Sedem cností


K účasti na projekte Sedem smrteľných hriechov/Sedem cností som oslovil symbolicky siedmich slovenských výtvarníkov. Zaujímali ma ich reakcie, interpretácie, stanoviská, pohľady, výtvarné riešenia na danú tému. Nebolo to jednoduché zadanie, na podobné v takomto rozsahu v tejto téme si v našom dejepise umenia ani nespomínam. Dušan Kállay mal lepty s touto témou realizované už v roku 2008, ale všetci ostatní vytvorili diela špeciálne pre tento projekt. Výsledky ich práce môžete posúdiť sami. S viacerými umelcami som niektoré problémy a prístupy k téme konzultoval priebežne, stretávali sme sa aj osobne. Som veľmi rád, že všetci zadanie splnili, a teším sa, že pri tejto príležitosti vznikli nové ojedinelé diela. Na výstavu sme zaradili aj diela už nežijúceho teológa a výtvarníka Teodora Tekela, Jeho diela budú svojou duchovnosťou určite jej obohatením a prepojením na umenie minulosti.

V histórii umenia bolo sedem hlavných hriechov častou témou, či už v literatúre, výtvarnom umení, dizajne alebo filme. Spomeňme aspoň niektoré výnimočné výtvarné diela s týmto námetom. Na začiatku 14. storočia namaľoval Giotto di Bondone v kaplnke Scrovegniovcov v Padove sériu fascinujúcich zobrazení siedmich smrteľných hriechov – nespravodlivosti, nestálosti, hnevu, hlúposti, nevery, zúfalstva, žiarlivosti – a siedmich cností – spravodlivosti, mravnej sily, miernosti a rozvážnosti, čo sú štyri základné ľudské cnosti, a viery, nádeje a lásky, čo sú tri božské cnosti. Azda najznámejší je obraz siedmich hriechov od Hieronyma Boscha presýtený mystikou. Rovnako ako Dante Alighieri vo svojej Božskej komédii zostúpil do pekla a do očistca, tak aj Bosch na svojich plátnach obnovil ľudské hriechy podľa náboženských kánonov svojej doby. Z ďalších spomeňme diela ako Desidia/Lenivosť (drevoryt z cyklu Sedem smrteľných hriechov, 1558) či Tabuľa smrteľných hriechov (1500 – 1516) od Pietera Bruegela st., návrh na gobelín Sedem smrteľných hriechov od Pietera Coeckeho van Aelsta či Zhromaždenie monštier siedmich smrteľných hriechov pred krčmou (grisaille, 1653) od Cornelisa Saftlevena. Na Slovensku nájdeme krásnu ukážku v severnej bočnej lodi farského Kostola sv. Jakuba v Levoči, kde sa nachádzajú alegorické obrazy Siedmich skutkov milosrdenstva a Siedmich smrteľných hriechov.

                                                                                                                         Ivan Jančár

K výstave je publikovaný katalóg: Jančár, Ivan: Sedem hlavných hriechov / Sedem cností. Bratislava : RTVS, 2022, ISBN 978-80-973001-9-7.

V utorok, 17.5.2022 bude Galéria Slovenského rozhlasu z technických príčin zatvorená.

Sprievodné podujatia

  • vernisáž: utorok 26. 4. 2022 o 17:00
  • rodinný program zameraný na vlastnosti: sobota 28.4. 2022 o 10:00 (registrácia: galeria@rtvs.sk)
  • sobota 28. 5. 2022 o 10:00: rodinný program k výstave Sedem hlavných hriechov / Sedem cností, zameraný na vlastnosti / registrácia potrebná na: galeria@rtvs.sk
  • utorok 31. 5. 2022 o 16:00: kurátorský sprievod výstavou Sedem hlavných hriechov / Sedem cností s Ivanom Jančárom
  • rezervácie komentovaných prehliadok pre školy a skupiny: galeria@rtvs.sk

Mediálne výstupySadovska

Sedem hlavných hriechov / Sedem cností

Trvanie: 27. 4. – 3. 6. 2022

Miesto: Galéria Slovenského rozhlasu

Vystavujúci autori a autorky: Andrej Dúbravský, Dušan Kállay, Milan Lukáč, Marek Ormandík, Dorota Sadovská, Stanislav Stankoci, Kamila Štanclová, Teodor Tekel

Kurátor: Ivan Jančár