Klub komunálnej politiky - Regina Východ

Diskusia o aktuálnych témach miest a obcí východného Slovenska.
Vysiela sa: streda o 14:05.

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
hostia : Peter Sokol, Eduard Vokál, poslanci zastupiteľstva, téma : Prešovská župa - aké sú výsledky samosprávneho kraja po štyroch rokoch