Parnas

Cyklus komentovaných čítaní z topvelikánov svetovej i slovenskej klasiky (napr. Homér, Vergilius, Dante, Hollý). Jeho cieľom je dosiahnuť komplexný pohľad na poetiku daného autora kombináciou relácií reprodukujúcich konkrétny text a relácií prekladateľský komentár k nemu + publicistická zložka postavená na výpovediach odborníkov na problematiku.

Homér: Illias

Homér: Odysea

Publius Vergilius Maro: Eneida

Publius Ovidius Naso: Metamorfózy

Dante Alighieri: Božská komédia, prvá kantika: Peklo

Dante Alighieri: Božská komédia, druhá kantika: Očistec

Dante Alighieri: Božská komédia, tretia kantika: Raj

Ján Hollý: Svätopluk

Veľkomoravské literárne pamiatky

Vojtech Zamarovský: Objavenie Tróje

Vojtech Zamarovský: Za siedmimi divmi sveta

Svätý Augustín: Vyznania

Johann Wolfgang Goethe: Faust I.

Johann Wolfgang Goethe: Faust II.
Popis epizódy
Sv.Augustín: Vyznania 50/55 Rozhovor 11 - Augustiniáni . Hosť ThDr. Juraj Pigula, PhD./ V našich rozhovoroch sa občas vraciame k známej záhradnej scéne vo Vyznaniach, keď Augustín počul detský hlas, ktorý opakoval: „Tolle, lege! Vezmi si a čítaj!“ Vtedy otvoril Pavlove listy Rimanom a zrak mu padol na tieto slová: „Nie v hodovaniach a v opilstvách, nie v smilstvách a nehanebnostiach, nie v rozbroji a nenávisti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista a o telo nemajte starosti, aby zbujnelo.“ (Rim. 13, 13—14). Nato sa Augustín vzdal svojho úradu a uchýlil sa so svojimi priateľmi na statok Cassiciacum (Kasiciákum). Tam sa pripravoval na krst v Miláne, ktorý prijal na Bielu sobotu v roku 387 od biskupa Ambróza. O rok nato sa po smrti matky Moniky vrátil do rodnej Thagasty a tam sa s priateľmi zaviazal k rehoľnému životu. To boli začiatky rehole augustiniánov. Akými peripetiami prešli augustiniáni za tých takmer 1700 rokov? Ako rád funguje dnes? O tom sa budem rozprávať s dr.Jurajom Pigulom, priorom Kláštora sv.Augustína v Košiciach. K počúvaniu vás pozývajú hudobná dramaturgička Lýgia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík a autorka projektu Parnas Táňa Kusá.