Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

SK DEJINY (Slováci a Maďari: Tisícročné manželstvo)

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Slováci a Maďari žijú vedľa seba dlhé storočia. Vyše tisíc rokov obývali spoločné Uhorské kráľovstvo. Od konca prvej svetovej vojny žijú ako susedia v rôznych štátoch, ktoré oddelila novovzniknutá štátna hranica. V multietnickom Uhorsku popri Slovákoch a Maďaroch žili Nemci, Rumuni, Rusíni, Židia, Chorváti a Srbi. Spoločne zažívali veľké udalosti stredovekých aj novovekých dejín. Uhorských kráľov i Habsburgovcov, turecké nebezpečenstvo, protihabsburgské povstania či osvietenské reformy. V 19. storočí sa Uhorsko menilo na moderný štát. Zrušilo sa poddanstvo a stavovské výsady, zaviedla sa rovnosť občanov pred zákonom. Do života vstupovali vymoženosti vedy a techniky, budovala sa moderná infraštruktúra. Zároveň sa tu šírili národné hnutia, ktoré sa usilovali o svoju emancipáciu a pretvorenie na moderné národy. Spoločnosťou začali hýbať národnostné antagonizmy, ktoré národy Uhorska dovtedy nepoznali. V pohnutých dejinách 20. storočia vo vzťahoch Slovákov a Maďarov dominovali dve témy: hranice a menšiny. SK_Dejiny prinášajú bohatý a pútavý príbeh spolužitia Slovákov a Maďarov v našej minulosti.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Nedeľa 6.02. 16:50
  • Pondelok 7.02. 13:20 Repríza
  • Nedeľa 13.02. 16:50