Kreatívne centrá RTVS

Kreatívne centrá RTVS


Kreatívne centrá Arténa


Logo Artena Bratislava.jpg  Logo Artena Banska Bystrica.jpg  Logo Artena Kosice.jpg


Kreatívne centrum Bratislava

Kreatívne centrum Banská Bystrica

Kreatívne centrum Košice


RTVS prostredníctvom KC KE podpisuje Memorandá o spolupráci s najväčšími univerzitami na východe Slovenska


Projekt vzniku kreatívnych centier na Slovensku, ktorý je zameraný na mobilizáciu kreatívneho potenciálu v regiónoch a je hradený zo zdrojov Európskej únie sa blíži do svojho záveru. Kreatívne centrum Štúdia RTVS v Košiciach našlo pri plnení podmienok výzvy účastníkov a potencionálnych členov aj v radoch stredných a vysokých škôl. Plánuje s nimi spoluprácu aj po 31.12.2023, preto v týchto dňoch realizuje podpisovanie Memoránd o spolupráci s najvýznamnejšími univerzitami Východoslovenského regiónu. S Prešovskou univerzitou v Prešove (UNIPO), Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE) a Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ).

Prešovská univerzita v Prešove 7.11.2023

Tlačová správa na stiahnutie (PDF, 181kB)


Memorandum - RTVS (7)a.jpgMemorandum - RTVS (11)a.jpgKreatívne centrum RTVS Arténa sú súčasťou medzinárodného projektu NEWAVES

newawes1.jpg.pngnewawes2.jpg.png

Kreatívne centrum Arténa v spolupráci s partnermi zo štyroch európskych krajín rozvíja novú platformu digitálneho rozhlasového vysielania.

Medzinárodný projekt NEWAVES spája partnerov a účastníkov zo štyroch európskych krajín: Portugalska, Severného Macedónska, Slovenska a Chorvátska. Projekt Newaves predstavuje Collaborative Alliance for Radio Recovery and Boost of Community News Media na územiach s nízkou hustotou obyvateľstva a je financovaný prostredníctvom rámcového programu Európskej komisie na podporu kultúry a audiovizuálneho sektora – Program Kreatívna Európa (CREA).

Projekt NEWAVES je navrhnutý ako platforma zameraná na výmenu osvedčených postupov medzi lokálnymi rozhlasovými stanicami, novinármi a odborníkmi na komunikáciu. Tým, že lokálnym staniciam v celej Európe dáva príležitosť pripojiť sa k podpornej sieti, rozvíja cezhraničnú a medzisektorovú komunitu, ktorá bude vzájomne spolupracovať a bude mať prístup k rôznym nástrojom a zdrojom vrátane digitálnej platformy na distribúciu rozhlasových programov v podobe rozmanitých žánrov. Platforma bude obsahovať materiály vytvorené každou zo zapojených miestnych rozhlasových staníc, ktoré umožnia prístup k širokému spektru európskeho („globálneho“) obsahu a podporia jeho distribúciu. Takto sa rozšíri obsah, ktorý môžu svojim poslucháčom ponúknuť, a to prispeje k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti. V rámci projektu sa vytvorí centrum prenosu poznatkov pre rozhlasový sektor na lokálnej úrovni a prispeje to k zlepšeniu profesionálnych zručností novinárov a odborníkov z oblasti médií. NEWAVES bude ponúkať školenia pre súčasných a budúcich profesionálov a študentov v oblasti komunikácie prostredníctvom programov fyzickej a online mobility, ako aj programu e-learningových kurzov na riešenie špecifických potrieb lokálnych rozhlasových staníc. Tento program bude vyvinutý prostredníctvom spoločného procesu tvorivých dielní na najnižšej úrovni. Po jeho validácii bude materiál dostupný na platforme, a NEWAVES tak aktívne prispeje ku kvalitnej a dôveryhodnej rozhlasovej publicistike.

V dňoch 20. a 21. septembra 2023 sa v portugalskom meste Guarda uskutočnilo úvodné stretnutie v rámci medzinárodného projektu NEVAVES. V rámci Slovenska je do tohto programu zapojená okrem RTVS aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.Newawes3.jpgInovácie pre kreatívny priemysel: Partnerstvo Kreatívneho centra Arténa a Národného kontaktného miesta pre ECVET posilňuje Európsky rok zručností 2023

V rámci Európskeho roka zručností 2023, ktorý vyhlásila Európska komisia dňa 10. augusta 2023, sa kultúrno-kreatívny priemysel dočkal dôležitého spojenia. Memorandum o spolupráci, ktoré podpísali Kreatívne centrum RTVS v zastúpení Viktora Riška, riaditeľa kreatívneho centra Arténa Banská Bystrica a Národná podporná služba EPALE Slovensko v rámci Úseku celoživotného vzdelávania v zastúpení riaditeľa Štátneho inštitút odborného vzdelávania Branislava Hadára, vytvára pôdu pre spoluprácu na rozvoji slovenského kreatívneho priemyslu prostredníctvom vzdelávania dospelých.

spolocna foto memorandum.jpeg

Táto dohoda, podpísaná na pôde Štátneho inštitútu odborného vzdelávania prináša nové možnosti pre podporu a rozvoj zručností a inovácií v oblasti kreatívneho priemyslu.

Celú tlačovú správu si môžete prečítať TU (PDF, 419kB) .
INKUBÁTOR

Image.jpeg

Aj podnikanie vie byť umením a umenie môže byť inšpiráciou.

Dobrý nápad pretavíme do úspešnej biznis stratégie.

Nefandíme svetu korporátu, kreujeme úspešného podnikateľa.

Talent nestačí, učíme, ako sa presadiť v konkurenčnom prostredí.

Vysvetlíme, ako sa uživiť vlastnou tvorbou.

Pod vedením skúsených lektorov sa dozviete, ako zmeniť nápad na prelomový biznis plán.

Program Inkubátor je spustený, neváhajte a prihláste sa.

Sledujte naše sociálne siete a web stránku artena.sk
Bližšie informácie nájdete TU (PDF, 640kB) .

Prihlasovanie do Inkubátora v Banskobystrickom kreatívnom centre
Prihlasovanie do Inkubátora v Bratislavskom kreatívnom centre
Prihlasovanie do Inkubátora v Košickom kreatívnom centre

Kreatívne centrá RTVS pod značkou Arténa

Kreatívne centrá RTVS majú novú identitu a svoje aktivity začínajú komunikovať s novým logom. Chceme byť inšpiráciou, osloviť talenty, rozvíjať ich potenciál, prehlbovať kvalifikáciu, pomáhať s podnikaním a vzájomne sieťovať svojich členov v rámci kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Zoznámte sa s audiovizuálnou dielňou od RTVS, ktorá vystupuje v novom dizajne na všetkých svojich platformách pod značkou Arténa. (fb, LI, IG)


Autorom korporátnej identity je renomovaný Art Director Martin Bajaník z agentúry Pekne & Dobre, ktorému sa podarilo zladiť dizajn s hlavným sloganom, aby sme oslovili čo najširšiu cieľovú skupinu.

Kreatívne talenty na Slovensku si zaslúžia lepšie podporné prostredie. Preto sme vytvorili Arténu - sieť troch audiovizuálnych dielní v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, kde môžu aktéri kreatívneho priemyslu v špičkovo vybavených štúdiách a ateliéroch naberať skúsenosti, zlepšovať zručnosti, či hľadať inovácie.

V rámci Artény sme založili tri akadémie na podporu kreatívneho priemyslu. Každá akadémia má svoju špecializáciu, no zároveň vzájomne spolupracujú, aby prepojili všetky kreatívne profesie na Slovensku.

Akadémia audiovizuálnej tvorby

V Bratislave sa sústredíme na tvorbu audiovizuálnych diel, ako sú filmy, dokumenty, animované filmy, online videá a pod. od úvodnej idey, vytvorenia realizačného tímu až po produkciu a postprodukciu.

Akadémia zvukovej tvorby a nových médií

Banská Bystrica sa zameriava na produkciu kvalitného zvuku či už pre rozhlasové relácie, podcasty, ale aj hudobné produkcie, nahrávanie, dabing a pod. To všetko v špičkovo vybavených štúdiách a s odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami.

Akadémia publicistiky a digitalizácie archívu

V Košiciach sa venujeme rozvoju kvalitnej publicistiky a žurnalistiky. Koncentrujeme sa na prípravu príspevku do správ, ale tvoríme aj dokumenty, či inštruktážne videá. Časť centra bude venovaná digitalizácii archívu.

AKADÉMIA PONÚKA:

Workshopy

Programy a dielne pre širokú verejnosť zamerané na rozvoj kreatívneho talentu bez ohľadu na zázemie a skúsenosti. Snažíme sa rozvíjať všetky zručnosti, ktoré potrebujú profesie v kreatívnom priemysle.

Ateliéry

Programy zamerané na jednotlivcov, ktorí chcú začať aktívne ponúkať nové kreatívne produkty a služby, ale aj inovovať tie existujúce. Ideme viac do hĺbky, s väčšou expertízou a individuálnym poradenstvom.

Networking

Arténa organizuje stretnutia, diskusie, prezentácie či prehliadky, ktoré umožnia aktérom kreatívneho priemyslu sa navzájom stretnúť, spoznať a prípadne nadviazať spoluprácu.


Všeobecne záväzné podmienky pre účasť na podujatiach KC RTVS (PDF, 504kB)


CIELE ARTÉNY:

· Prinášať trendy                    · Spájať talenty

· Podporovať inovácie           · Rozvíjať podnikanie


PONUKA PROGRAMOV A SLUŽIEB:


· Vzdelávacie programy        · Prenájom priestorov

· Inovačné ateliéry                 · Odborné poradenstvo

· Stretnutia a diskusie           · Návody od expertov

· Prenájom techniky              · Prehliadky a stáže


Zoznam prijímateľov minimálnej pomoci (PDF, 424kB)


Kontakty: artena.ba@rtvs.sk, artena.bb@rtvs.sk, artena.ke@rtvs.sk.

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s RTVS a spolufinancovaný z ERDF - Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Podujatia kreatívnych centier

Kreatívne centrum Bratislava

Kreatívne centrum Banská Bystrica

Kreatívne centrum Košice
Živé vysielanie ??:??

Televízia