SK DEJINY

Nevhodné do 12 rokov HD
Diskusná relácia Michala Havrana o udalostiach na Slovensku v rokoch 1939 - 1945
Ako vyzeral politický život, média a umenie za Slovenského štátu ? Čo bolo zakázané a čo ľudácky režim vyzdvihoval ? Slovenský štát veľmi skoro zakázal pôsobenie drvivej väčšiny politických strán a hnutí, privilegoval svoju osobnú ľudácku tlač a rozhlas alebo spriatelené, média, ktorých redakcie boli často prepojené s režimom. Svojich politických odporcov nechal zatvárať a Slovensko sa veľmi rýchlo v ocitlo v situácii režimu štátostrany. Do akej miery išlo o vývoj želaný a koncipovaný ľudáckymi predstaviteľmi, ako na jeho autoritatívnu podstatu vplývala vojna a ako nakoniec vyzerala nová estetika a štylizácie slovenského umenia a kultúry aj pod vplyvom nemeckých postupov a ríšskych umeleckých kánonov ? Marína Závacká, historička Jaroslava Roguľová, historička Miroslav Lysý, Právnická fakulta UK Bohunka Koklesová, Vysoká škola výtvarných umení Záznam z diskusie zo Starej tržnice v Bratislave