Športová televízia
Športová televízia

SK DEJINY

Vhodné pre všetkých HD
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
Počas prvej svetovej vojny sa zrodila ambiciózna myšlienka vytvoriť z Čechov a Slovákov spoločný štát. Veľká časť aktivít sa pre jeho vznik odohrávala za hranicami Čiech a Slovenska. Akú úlohu tu zohrali krajanské komunity v USA, legionárske vojsko a vplyv Ruska, kde sa zároveň rozpútala boľševická revolúcia a občianska vojna?