SK DEJINY

Vhodné pre všetkých HD

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.