Športová televízia
Športová televízia

SK DEJINY

Vhodné pre všetkých HD
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
Programovú štruktúru Slovenského rozhlasu tvorili tri základné zložky: spravodajstvo, hudobné vysielanie a literárno-dramatická tvorba. V druhej časti diskusie z cyklu SK_Dejiny venovanej Slovenskému rozhlasu si priblížime prácu jednotlivých redakcií. Pozrieme sa na relácie, ktoré mali dlhé roky pevné miesto v rozhlasovej programovej štruktúre a priblížime si interpretačné telesá rozhlasu, ktoré sa zaradili medzi trvalé hodnoty slovenskej kultúry.