Parlamentné voľby 2023
Parlamentné voľby 2023

SK DEJINY

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
Azda najviditeľnejším prejavom modernizácie Uhorska od 19. storočia sa stávala železnica. Železná cesta, dráha či štreka mala skokový vplyv na rýchlosť i spoľahlivosť prepravy surovín, tovarov a rozvoj priemyslu. Spájala tiež ľudí a urobila svet omnoho prístupnejším. Veľká väčšina súčasných železničných tratí prepojila regióny Slovenska už na prelome 19. a 20. storočia. Do ich budovania vstupovala podnikateľská vášeň, ale aj politika, intrigy či korupcia. Rozvoj tohto druhu dopravy, hoci striedmejší, ale o to strategickejší pokračoval v období ČSR a čiastočne Slovenského štátu. Po druhej svetovej vojne sa železnica stala hlavnou tepnou spájajúcou Československo so Sovietskym zväzom. Železničné trate, stanice a koľajové vozidlá sú dodnes svedkami technického a architektonického rozvoja. Kreovali tvár krajiny. Z malých obcí pomohli vytvoriť mestá a slávne rekreačné zóny. Keďže od železníc závisel chod štátu, železničiari za svoju ťažkú prácu získavali výhody, ktoré v iných povolaniach neboli bežné. Železnica tiež inšpirovala k romantickým výletom i umeniu, ba až k legendám o slávnych rýchlikoch či naopak príbehom o bežnej, zato neopakovateľnej atmosfére staničných bufetov alebo jedálenských vozňov...