50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

SK DEJINY

Vhodné pre všetkých HD
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
V dnešnom putovaní dejinami Liptova budeme hovoriť hlavne o Liptákoch. O národovcoch, o šikovných podnikateľoch, o literátoch, umelcoch, aj o široko rozvetvených rodoch, ktoré dali slovenským moderným dejinám mnoho zvučných mien. Pozrieme sa na to, ako politické víry menili život regiónu v 20. storočí a zavítame do jubilujúceho Liptovského múzea. Sledujete druhé pokračovanie diskusie SK_Dejiny o dejinách Liptova.