Tour de France 2022
Tour de France 2022

SK DEJINY (SK dejiny)

Vhodné pre všetkých HD
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
Čo majú spoločné Skalica, Senica a Malacky? Sú to okresné mestá na Záhorí. A práve do tohto írečitého regiónu sa dnes vyberieme. Budeme hovoriť o hradoch, o živote na panstvách, o roľníkoch a remeselníkoch, aj o Turkoch. Región preslávili najmä pozoruhodné inovácie Františka Lotrinského na panstvách v Holíči či Šaštíne. A ak hovoríme o Záhorí v 19. storočí, nemôžeme opomenúť jeho význam pre slovenské národný pohyb. Začína sa prvý diel o dejinách Záhoria.