MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

SK DEJINY

Vhodné pre všetkých HD
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
Orava prešla v 19. a 20. storočí mnohými zmenami, ktoré ovplyvňovala industrializácia, modernizácia, urbanizácia aj svetové vojnové konflikty. S Oravou boli spojené mnohé osobnosti, ktoré sa stali významnou súčasťou slovenskej kultúrnej histórie. Špecifický punc tomuto regiónu vtlačili mnohé živé či oživené tradície. O tom budeme hovoriť v druhom rozprávaní o dejinách Oravy v cykle SK_Dejiny.