SK DEJINY

Vhodné pre všetkých HD
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
V cykle SK_Dejiny sme sa tentokrát vybrali do svojrázneho regiónu s veľmi bohatou a pútavou minulosťou, na Oravu. Zmapujeme jej osídľovanie a postavenie medzi uhorskými stolicami. Pozrieme sa na stopy, ktoré regiónu vtlačil veľmožský rod Thurzovcov. Povieme si, čo o živote Oravy vypovedalo umenie, architektúra, ale aj kriminalita. Budeme hovoriť o najlepších aj najťažších časoch Oravy v staršej minulosti.