SK DEJINY

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD Európska tvorba
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
80. roky boli poslednou dekádou vlády komunistickej strany v Československu. Konzervatívny socialistický režim sa bránil reformám a vidina zmien prichádzala len veľmi pomaly a opatrne. Dnes sú v centre záujmu o túto éru najmä jej tienisté stránky. Zločiny komunizmu, nátlak režimu a jeho mocenských štruktúr na rôzne skupiny aj jednotlivcov, riadenie a kontrola celého spoločenského života. Súčasťou našej historickej pamäte sú však aj iné javy. V spomienkach výrazne rezonujú pozitíva tohto spoločenského zriadenia. Nesporne medzi ne patrili sociálne a zdravotné zabezpečenie, istoty. Život pretkaný ideológiou v 80. rokoch však ani zďaleka nebol dobou nehybnosti. Práve naopak. Bola to pestrá a farebná éra s bohatou kultúrou, vedou, umeleckou aj audiovizuálnou tvorbou. Neopakovateľnú atmosféru na Slovensku dotvárala najmä hudba a mladícky elán. Udalosti 80. rokov na Slovensku si priblížime v štyroch častiach cyklu SK Dejiny.