SK DEJINY (SK dejiny)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD Európska tvorba
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
V roku 1939 sa vo Fínsku predávali vstupenky na olympijské hry, ktoré sa mali konať v nasledujúcom roku v Helsinkách. Hry sa nekonali, lebo vypukla vojna. V staroveku odkladali vojny pre olympiády, v novoveku to bolo naopak. Novoveké olympijské hry boli obnovené po 1 500-ročnej prestávke. Na tých prvých v Aténach štartovali aj Slováci. V prvej časti dvojdielnej série cyklu SK_Dejiny o olympijskom hnutí si povieme aj o prvom Slovenskom olympijskom výbore, ktorý vznikol za Slovakštátu.