Dresy

Klasifikácia

Tour de France spestrujú súboje vo viacerých disciplínach. Pretekári sú v nich odmeňovaní bodmi a dresmi rôznych farebných odtieňov.

Žltý dres Tour de France

Žltý dres

Od začiatku až do konca podujatia si najrýchlejší pretekári vymieňajú žlté tričko pre jazdca na vedúcej pozícii. Víťazom sa stáva ten, kto má na konci všetkých etáp najnižší súčet časov.


Zelený dres Tour de France

Zelený dres

Vyhráva ho pretekár s najvyšším počtom bodov. Tie môžu jazdci získať dvomi spôsobmi. Buď na šprintérskej prémii, alebo na konci jednotlivých etáp vrátane časoviek. Pri šprintérskej prémii bodujú prví pätnásti pretekári. Na konci etapy sa body rozdeľujú podľa náročnosti trate a koeficientu, ktorý udeľujú organizátori. Najcennejšie etapy pre šprintérov však patria rovinaté trate.


Bodkovaný dres Tour de France

Bodkovaný dres

Získava ho jazdec, ktorý boduje na vrchárskych prémiách. Tie sa rozdeľujú do piatich hodnotiacich skupín podľa náročnosti stúpania. Najviac bodov získavajú jazdci pri I., II., III. a IV. kategórii. Najhodnotnejšia je tzv. HC kategória (horse catégorie). Ak sa horské prémie nachádzajú na konci etáp, víťaz získava dvojnásobok bodov.


Biely dres Tour de France

Biely dres

Získava ho jazdec, ktorý má na konci pretekov najnižší súčet časov a nedovŕšil do 1. januára v danom roku pretekov 25 rokov.


Dres s červeným podkladom Tour de France

Dres s červeným podkladom

Ide o špecifickú disciplínu pre najväčšieho bojovníka. Získava ho jazdec, ktorý predvedie únik alebo iný výnimočný útok.

Po každej etape ju udeľuje porota zložená z členov organizačného tímu a zástupcov médií. Držiteľ takéhoto ocenenia jazdí s bielym číslom na červenom podklade.


Tímová súťaž dres Tour de France

Tímová súťaž

Víťazom tejto disciplíny je kompletné družstvo. Jazdci sa Tour de France zúčastňujú pod hlavičkou tímov, ktoré sponzorujú spoločnosti. Na konci každej etapy sa jednotlivým tímom pridávajú časy troch najrýchlejších jazdcov. Víťazom sa stáva tím, ktorý získa najnižší súčet z celého priebehu Tour.