Archív - zvoľte dátum

Klub komunálnej politiky Košice

Diskusia o aktuálnych témach miest a obcí.

Vysiela sa: streda 14:05-15:00

Reláciu počas prázdnin nevysielame.

Klub komunálnej politiky - Košice

Streda 5.06.2019, Rozvoj cestovného ruchu v Pieninskom národnom parku. Hostia: A. Solar - Ľubovnianske regionálne združenie, Š Danko - Miestna akčná skupina Tatry - Pieniny, R. Veličko - Združenie pltníkov Majere, V. Kĺč - riaditeľ Správy PIENAP. Moderuje Peter Béreš.