Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Pondelok 4.05.2015, J. Fedorčák - krajský riaditeľ Hasičského a záchr. zboru v Košiciach, kontaktová beseda - téma: Deň hasičov, patrón Sv. Florián + úlohy a možnosti uchádzačov do služieb HaZZ