Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Piatok 29.05.2015, Petra Jurčová, Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku, téma : ročné vyúčtovanie bytov