Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Štvrtok 28.05.2015, Karol Jutka - podpredseda košickej pobočky Ligy proti rakovine, kontaktová beseda, téma: aktívny život pacientov s onkologickým ochorením po liečbe