Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, utorok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina - Východ

Pondelok 7.05.2018, Iveta Vozárová, odborná garantka študijného odboru asistent výživy na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach, téma : Medzinárodný deň bez diét