Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina - Východ

Utorok 15.05.2018, téma : spolužitie v rodine s deťmi s autizmom, hostky: vedkyňa Michaela Vlasáková, mama autistického chlapčeka a psychologička Zuzana Maštenová. Moderuje Danuša Reginová