Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina - Východ

Pondelok 14.05.2018, Likvidácia autovrakov. Ing. M. Bendíková - autorizovaná spoločnosť na likvidáciu autovrakov Fe_Markt Košice