Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, utorok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina - Východ

Streda 16.05.2018, Spolok Slovenského Červeného kríža v Trebišove. Hostka: Ingrid Tomášová. Moderuje Viera Ihnátová.