Tour de France 2022
Tour de France 2022

SK DEJINY (Od Povstania po ´48)

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Diskusia bude orientovaná na zložité obdobie slovenských dejín od vypuknutia SNP až po Februárové udalosti v r. 1948, keď sa zavŕšil prechod z jednej totality do druhej. Renomovaní českí a slovenskí historici poskytnú nové a menej známe pohľady na tieto procesy, ktoré prakticky dodnes vyvolávajú polemiky na najrôznejších úrovniach. Čo viedlo k vypuknutiu Povstania, prečo nezačalo skôr, kto bol jeho mozgom, ako prebiehalo, v čom povstalci zlyhali, v čom boli úspešní, ako sa na Povstanie pozeralo obyvateľstvo, kto sa na ňom zúčastnil. Aké boli jeho výsledky, kto sa ich nakoniec zmocnil a použil ich po vojne, prečo komunisti potrebovali zamlčiavať účasť armády a Londýna a nakoniec, ako umožnilo, alebo zľahčilo Povstanie ruské zasahovanie do čs. politiky a viedlo ku komunistickému prevratu? A celkom na zaver, čo znamená Povstanie dnes? hostia PhDr. Róbert Arpáš, Ph.D. historik FF UKF v Nitre Marek Syrný, historik, pracovník Múzea SNP v Banskej Bystrici Prof. PhDr., Karol Fremal, CSc., historik, autor mnohých publikácii o moderných slovenských dejinách, bývalý pedagóg FF UMB v Banskej Bystrici Michal Macháček, český historik, Ústav českých dejín FF Karlovej univerzity v Prahe

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Sobota 9.07. 10:05 Repríza
  • Sobota 9.07. 14:15 Repríza
  • Nedeľa 10.07. 10:05 Repríza
  • Sobota 16.07. 10:05 Repríza
  • Sobota 16.07. 14:05 Repríza
  • Nedeľa 17.07. 10:05 Repríza
  • Sobota 23.07. 10:05 Repríza