SK DEJINY (Siroty a národovecká komunita)

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Starostlivosť o nezaopatrené deti bola sociálnou a spoločenskou otázkou. V 19. storočí sa však získala aj významný národný rozmer. Priblížime si ho na rodinných stratégiách, ktoré fungovali v slovenskej národoveckej komunite. Katolíci a evanjelici – výchova a vzdelanie zodpovedajúce vierovyznaniu. Aj tieto súvislosti hrali v sirotskej téme významnú úlohu. Povieme si viac o sirotinci v Modre, ktorý vznikol na začiatku 20. storočia.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Piatok 23.02. 12:30 Repríza
  • Sobota 24.02. 13:00 Repríza
  • Pondelok 26.02. 12:30 Repríza
  • Štvrtok 29.02. 22:10
  • Piatok 1.03. 12:30 Repríza
  • Sobota 2.03. 13:05 Repríza
  • Pondelok 4.03. 12:30 Repríza