SK DEJINY (Siroty a národovecká komunita)

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Starostlivosť o nezaopatrené deti bola sociálnou a spoločenskou otázkou. V 19. storočí sa však získala aj významný národný rozmer. Priblížime si ho na rodinných stratégiách, ktoré fungovali v slovenskej národoveckej komunite. Katolíci a evanjelici – výchova a vzdelanie zodpovedajúce vierovyznaniu. Aj tieto súvislosti hrali v sirotskej téme významnú úlohu. Povieme si viac o sirotinci v Modre, ktorý vznikol na začiatku 20. storočia.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Sobota 13.08. 10:05 Repríza
  • Sobota 13.08. 14:00 Repríza
  • Nedeľa 14.08. 10:05 Repríza
  • Sobota 20.08. 10:05 Repríza
  • Sobota 20.08. 14:20 Repríza
  • Nedeľa 21.08. 10:05 Repríza
  • Sobota 27.08. 10:05 Repríza