Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, utorok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Piatok 23.10.2015, M. Horváthová - riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Géciová - spracovateľka bezpeč. projektov na ochranu osobných údajov, téma kontaktovej besedy: ochrana osobných údajov