Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, utorok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Streda 28.10.2015, Marianna Sedláková, UPJŠ – FF – Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, téma : Ľudovít Štúr - čo nám hovorí dnes