SNP – neznáma história (Ako sa žilo za Slovenského štátu)

Nevhodné do 12 rokov Európska tvorba
Cyklus diskusných relácii k 70. výročiu SNP
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Cyklus diskusných relácií o mýtoch, spoločensko-politických súvislostiach a dopadoch významnej historickej udalosti našich dejín -SNP na životy ľudí a celej spoločnosti. Ako sa žilo za Slovenského štátu – sa zaoberá hospodárstvom a kultúrou od vzniku Slovenského štátu až do vzniku Povstania. Hospodárska konjunktúra, nové sociálne benefity a podmienky pre rozvoj kultúry ... aj to bol Slovenský štát. Ale aká bola daň za to? Pokúšame sa o tom nerozprávať čierno-bielo. doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc. – literárny historik, tajomník Matice slovenskej PhDr. Ľudovít Hallon, CSc. – historik, Historický ústav SAV Bratislava doc. PhDr. Peter Mičko, PhD. – historik, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Mgr.Petra Hanáková, PhD. – teoretička umenia, filmová kritička a historička, VŠMU Bratislava , Cyklus diskusných relácií o mýtoch, spoločensko-politických súvislostiach a dopadoch významnej historickej udalosti našich dejín -SNP na životy ľudí a celej spoločnosti. Ako sa žilo za Slovenského štátu – sa zaoberá hospodárstvom a kultúrou od vzniku Slovenského štátu až do vzniku Povstania. Hospodárska konjunktúra, nové sociálne benefity a podmienky pre rozvoj kultúry ... aj to bol Slovenský štát. Ale aká bola daň za to? Pokúšame sa o tom nerozprávať čierno-bielo. doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc. – literárny historik, tajomník Matice slovenskej PhDr. Ľudovít Hallon, CSc. – historik, Historický ústav SAV Bratislava doc. PhDr. Peter Mičko, PhD. – historik, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Mgr.Petra Hanáková, PhD. – teoretička umenia, filmová kritička a historička, VŠMU Bratislava

Archív - zvoľte dátum