Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Utorok 7.04.2015, Tatiana Majerníková, riaditeľka Centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Košiciach a pani Dana Majkuthová, špeciálna pedagogička na Špeciálnej materskej škole v Košiciach