Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Utorok 14.04.2015, cirkevní historici P. Borza z Gréckokatolíckej TF Prešov, Ľ. Hromják zo Spišskej Kapituly - kontaktová beseda, téma: likvidácia reholí v 50. rokoch minulého storočia