Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Piatok 24.04.2015, M. Zeleňáková z Úst. enviromentálneho inžinierstva na Stavebnej fakulty TU v Košiciach, kontaktová beseda, téma: Deň Zeme...