Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Štvrtok 30.04.2015, MUDr. Ľuboš Tomčovčík, PhD. - zástupca primára a úrazový chirurg Kliniky úrazovej chirurgie UNLP v Košiciach, kontaktová beseda - úrazy v domácnosti