Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Streda 29.04.2015, Prof.Ing. Juraj Janočko, CSc.,Dr.scient.riad.Ústavu geovied, Ing.Vladimír Fabián, riad. spoločnosti Geo Slovakia KE